1395/2/15

آزمونک تستی علوم تجربی نهم با پاسخ تشریحی | فصل 1 تا 4

علوم تجربی نهم دوره اول متوسطه آذر 1394

مباحث :
فصل اول: مواد و نقش آنها در زندگی
فصل دوم: رفتار اتم ها با یکدیگر
فصل سوم: به دنبال محیطی بهتر برای زندگی
فصل چهارم: حرکت چیست؟

لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 1
نوع آزمون : سوالات تستی
بازدید : 7147
ثبت شده در 1395/2/15