{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

ریاضی 1401/04/28

آزمونک‌های فصل ششم ریاضی سوم دبستان (هر درس 2 آزمونک)

دبستان سوم ریاضی بهمن 1400

آزمونک‌های فصل ششم ریاضی پایه سوم: جمع و تفریق، شامل 4 درس ااست که برای هر درس دو آزمونک در حد متوسط ارائه شده است.

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

آزمونک‌های فصل ششم ریاضی سوم دبستان (هر درس 2 آزمونک)
پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 4

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

نوع آزمون : آزمونک
بازدید : 698
ثبت شده در 1401/04/28