گاما رو نصب کن!

{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

ریاضی (2) 1401/04/17

سوالات آزمون نوبت دوم ریاضی (2) یازدهم تجربی دبیرستان شهید مرتضی باریک بین | خرداد 1401

دوره دوم متوسطه- نظری یازدهم علوم تجربی ریاضی (2) قزوین ناحیه 1 قزوین شهید مرتضی باریک بین خرداد 1401

این سوالات مربوط به آزمون نوبت دوم ریاضی (2) یازدهم تجربی دبیرستان شهید مرتضی باریک بین خرداد 1401 ناحیه 1 قزوین است.سوالات در سطح متوسط بوده و برای دانش آموزان معمولی مناسب است.

سوالات آزمون نوبت دوم ریاضی (2) یازدهم تجربی دبیرستان شهید مرتضی باریک بین | خرداد 1401
پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 3

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

نوع آزمون : آزمون نوبت دوم
بازدید : 1430
ثبت شده در 1401/04/17