{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

ریاضیات گسسته 1401/03/28

سؤالات امتحان نهایی درس ریاضیات گسسته دوازدهم ریاضی | خرداد 1401

دوره دوم متوسطه- نظری دوازدهم علوم ریاضی ریاضیات گسسته خرداد 1401

تاریخ برگزاری: 1401/3/28

** توجه: آزمون ویژه دانش آموزان مدارس روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد در نوبت خرداد سال 1401 توسط مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی وزارت آموزش و پرورش برگزار شده است.

پاسخنامه تشریحی در پایان فایل آزمون قرار دارد.


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

سؤالات امتحان نهایی درس ریاضیات گسسته دوازدهم ریاضی | خرداد 1401
پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 4

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

نوع آزمون : آزمون نوبت دوم
بازدید : 2072
ثبت شده در 1401/03/28