گاما رو نصب کن!

{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

فارسی (1) 1401/03/15

سوالات آزمون نوبت دوم فارسی (1) دهم دبیرستان نمونه شهید بهشتی | خرداد 1401

دوره دوم متوسطه- نظری دهم ادبیات و علوم انسانی فارسی (1) بوشهر سعدآباد شهید بهشتی خرداد 1401

آزمون پایانی نوبت دوم
فارسی 1 / خرداد ۱۴۰۱
دبیرستان پسرانه نمونه شهید بهشتی
استان بوشهر . سعد آباد
طراح : آقای محمد محمد آبادی
پاسخنامه تشریحی در پایان فایل آزمون قرار دارد.

پاسخنامه تشریحی در پایان فایل آزمون قرار دارد.


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

سوالات آزمون نوبت دوم فارسی (1) دهم دبیرستان نمونه شهید بهشتی | خرداد 1401
پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 3

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

نوع آزمون : آزمون نوبت دوم
بازدید : 2096
ثبت شده در 1401/03/15