{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

فلسفه (2) 1401/03/12

سؤالات امتحان نهایی درس فلسفه (2) دوازدهم انسانی و معارف | خرداد 1401

دوره دوم متوسطه- نظری دوازدهم ادبیات و علوم انسانی فلسفه (2) خرداد 1401

تاریخ برگزاری: 1401/3/12

** توجه: آزمون ویژه دانش آموزان مدارس روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد در نوبت خرداد سال 1401 توسط مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی وزارت آموزش و پرورش برگزار شده است.

پاسخنامه تشریحی در پایان فایل آزمون قرار دارد.


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

سؤالات امتحان نهایی درس فلسفه (2) دوازدهم انسانی و معارف | خرداد 1401
پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 4

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

نوع آزمون : آزمون نوبت دوم
بازدید : 5320
ثبت شده در 1401/03/12