{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

تولید محتوای الکترونیک و برنامه سازی 1401/03/1

آزمون پودمانی تولید محتوای الکترونیک و برنامه سازی دهم هنرستان پروین اعتصامی | پودمان 4: حل مسایل ساده

دوره دوم متوسطه- فنی دهم شبکه و نرم افزار رایانه (صنعت) تولید محتوای الکترونیک و برنامه سازی خوزستان آغاجاری پروین اعتصامی اسفند 1400

در این آزمون عملکردی تولید محتوای الکترونیک و برنامه سازی دهم هنرستان | پودمان 4: حل مسایل ساده:هنرجو بطور کامل مورد ارزشیابی قرار میگیرد.

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

آزمون پودمانی تولید محتوای الکترونیک و برنامه سازی دهم هنرستان پروین اعتصامی | پودمان 4: حل مسایل ساده
پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 2

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

نوع آزمون : آزمون پودمانی
بازدید : 715
بروزرسانی شده در 1401/03/1