1395/2/4

آزمون پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه نهم | مبتکران: آبان 94

جامع دروس نهم دوره اول متوسطه آبان 1394

علوم تجربی: فصل 1 تا 4
مطالعات اجتماعی: درس 1 تا 5
زبان انگلیسی: درس 1 و2
ریاضی: فصل 1 و 2
فارسی: درس 1 تا 3
عربی: درس 1 تا 3
آموزش قرآن: درس 1 تا 3
پیام های آسمان: درس 1 تا 3

لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 14
نوع آزمون : آزمون پیشرفت تحصیلی
بازدید : 5167
ثبت شده در 1395/2/4
مواد اولیه ساخت سیمان، بتن و ... چیست؟
توسط BTS ARMY JIMIN Gh در 16 خرداد
اندازه اضلاع دو لوزی متشابه
توسط Setareh Derakhshan در 16 خرداد
پاسخ سوال: ?How Old are you
توسط AmirAli Dejkam در 16 خرداد
آیا ژن ها بخشی از ملکول DNA هستند؟
توسط XAyliNX ysn در 16 خرداد