{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

زیست شناسی (2) 1400/11/23

امتحان زیست شناسی (2) یازدهم دبیرستان جعفری نعیمی | فصل 5: ایمنی

دوره دوم متوسطه- نظری یازدهم علوم تجربی زیست شناسی (2) یزد ناحیه 2 یزد جعفری نعیمی بهمن 1400

این آزمون دارای سوالات صحیح غلط، جای خالی، دو گزینه ای و تشریحی بوده که پاسخنامه کاملا تشریحی همراه آن قرار دارد.
سوالات استاندارد و ریز به ریز کتاب درسی

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پاسخنامه تشریحی در پایان فایل آزمون قرار دارد.


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

امتحان زیست شناسی (2) یازدهم دبیرستان جعفری نعیمی | فصل 5: ایمنی
پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 4

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

نوع آزمون : آزمونک
بازدید : 468
ثبت شده در 1400/11/23