{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

ریاضی 1400/10/19

آزمونک کلاسی ریاضی سوم دبستان | فصل 1: الگوها

دبستان سوم ریاضی مهر 1400

آزمون ماهانه مداد کاغذی ریاضی سوم دبستان از فصل 1: الگوها با سوالات متنوع و پاسخنامه ارائه شده است.

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پاسخنامه کلیدی در پایان فایل آزمون قرار دارد.


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

آزمونک کلاسی ریاضی سوم دبستان | فصل 1: الگوها
پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 3

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

نوع آزمون : آزمونک
بازدید : 1211
ثبت شده در 1400/10/19