{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

علوم و فنون ادبی (3) 1400/09/21

ارزشیابی مستمر علوم و فنون ادبی (3) دوازدهم دبیرستان 17 شهریور | فصل 1

دوره دوم متوسطه- نظری دوازدهم ادبیات و علوم انسانی علوم و فنون ادبی (3) گیلان ناحیه 1 رشت 17 شهریور آبان 1400

ازمون میان نوبت اول از فصل اول علوم و فنون ادبی دوازدهم
مناسب برای دانش اموزان و دبیران

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

ارزشیابی مستمر علوم و فنون ادبی (3) دوازدهم دبیرستان 17 شهریور | فصل 1
پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 2

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

نوع آزمون : ارزشیابی مستمر
بازدید : 1004
ثبت شده در 1400/09/21