{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

فارسی 1400/08/19

نکات آموزشی، روش تدریس و طرح درس فارسی چهارم | درس 16: پرسشگری

دبستان چهارم فارسی فروردین 1400

برخی از اهداف و انتظارات این درس:

✅ آشنایی با ابوریحان بیرونی
✅ تقویت روحیه پرسشگری
✅ تشخیص عناصر سازنده جمله
✅ آشنایی با لحن مناسب در خوانش متن
✅ تقویت درک متن با تثبیت آموزه‌های قبلی
✅ انشانویسی شامل کلیه بندها (بند مقدمه، بندهای بدنه، بند نتیجه گیری)

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

نکات آموزشی، روش تدریس و طرح درس فارسی چهارم | درس 16: پرسشگری
پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 7

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

نوع آزمون : طرح درس
بازدید : 990
بروزرسانی شده در 1400/08/19