گاما رو نصب کن!

{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

زبان انگلیسی (3) 1400/08/8

امتحان واژگان و گرامر انگلیسی (3) دوازدهم دبیرستان قدس سپاه | درس 1: Sense of Appreciation

دوره دوم متوسطه- نظری دوازدهم علوم تجربی زبان انگلیسی (3) گیلان ناحیه 2 رشت قدس سپاه آبان 1400

20 سوال استاندارد شامل تست های چهار گزینه ای، جای خالی و جمله سازی از مبحث معلوم و مجهول درس 1 کتاب زبان انگلیسی پایه دوازدهم نظری.
*پاسخنامه کلیدی در انتهای آزمون قرار دارد*

موارد مورد آزمون:

1. معنی لغت / vocabulary
2. دستور زبان گرامر/ grammar

پاسخنامه کلیدی در پایان فایل آزمون قرار دارد.


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

امتحان واژگان و گرامر انگلیسی (3) دوازدهم دبیرستان قدس سپاه | درس 1: Sense of Appreciation
پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 4

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

نوع آزمون : آزمونک
بازدید : 3274
ثبت شده در 1400/08/8
محمدصادق علیجانی