{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

ریاضی 1400/08/4

سناریوی تدریس فصل دوم ریاضی سوم دبستان | درس 2: ضرب عددهای یک رقمی

دبستان سوم ریاضی چهارمحال بختیاری بروجن شاهد دی 1401

این فایل شامل:
اهداف کلی: آشنایی دانش‌آموزان با ضرب اعداد یک رقمی.
اهداف جزئی:
 آشنایی با ضرب.
 آشنایی با مفهوم ضرب.
 توانایی ذهنی سازی ضرب اعداد یک رقمی.
 تصویرسازی یک عبارت ضرب.
 توانایی ارتباط دادن بین تصویر و ضرب.
 بیان مطالبی درباره ضرب.
 آشنایی با دسته‌های ضرب.
 توانایی آوردن مثال درباره ضرب.

روش تدریس
ابزارهای مورد نیاز تدریس
ارزشیابی تشخیصی
و بیان مراحل دقیق تدریس ارائه شده است.

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

سناریوی تدریس فصل دوم ریاضی سوم دبستان | درس 2: ضرب عددهای یک رقمی
پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 9

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

نوع آزمون : طرح درس
بازدید : 3236
ثبت شده در 1400/08/4