{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

چند روزه که پیداش نیست!

صبا غفاری

دانشجوی کارشناسی آموزش ابتدایی

این صفحه 1,554 بار بازدید شده

درس هایی که تدریس می کنم:

فارسی اول ریاضی دوم ریاضی سوم ریاضی پنجم ریاضی ششم ریاضی هفتم

ساعت هایی که آمادگی کلاس خصوصی دارم:

ساعت / روز 10 - 8 12 - 10 14 - 12 16 - 14 18 - 16 20 - 18 22 - 20 24 - 22
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه

  گواهینامه و افتخارات

  • مهارت تدریس در فضای مجازی

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی