{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

حسابان (2) 1400/06/20

سؤالات امتحان نهایی درس حسابان (2) دوازدهم ریاضی | نوبت شهریور 1400

دوره دوم متوسطه- نظری دوازدهم علوم ریاضی حسابان (2) شهریور 1400

تاریخ برگزاری: 1400/6/20

** توجه: آزمون ویژه دانش آموزان مدارس روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد در نوبت شهریور سال 1400 توسط مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی وزارت آموزش و پرورش برگزار شده است.

پاسخنامه تشریحی در پایان فایل آزمون قرار دارد.


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

سؤالات امتحان نهایی درس حسابان (2) دوازدهم ریاضی | نوبت شهریور 1400
پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 5

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

نوع آزمون : آزمون نوبت دوم
بازدید : 6248
ثبت شده در 1400/06/20