{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

فارسی (3) 1400/03/13

نمونه سوال شبه نهایی فارسی (3) دوازدهم هماهنگ کشوری | خرداد 1400 (سری1)

دوره دوم متوسطه- نظری دوازدهم ادبیات و علوم انسانی فارسی (3) خرداد 1400

نمونه سوال شبه نهایی فارسی(3) پایه دوازدهم رشته ادبیات و علوم انسانی، خرداد ماه 1400 (سری1)

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

نمونه سوال شبه نهایی فارسی (3) دوازدهم هماهنگ کشوری | خرداد 1400 (سری1)
پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 4

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

نوع آزمون : آزمون نوبت دوم
بازدید : 1953
ثبت شده در 1400/03/13