{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

فیزیک (3) ریاضی 1400/03/1

سؤالات امتحان نهایی درس فیزیک (3) دوازدهم ریاضی | خرداد 1400

دوره دوم متوسطه- نظری دوازدهم علوم ریاضی فیزیک (3) ریاضی خرداد 1400

تاریخ برگزاری: 1400/03/1

** توجه: آزمون ویژه دانش آموزان مدارس روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد در نوبت خرداد سال 1400 توسط مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی وزارت آموزش و پرورش برگزار شده است.
** با توجه به شرایط کرونایی کشور در سال تحصیلی فوق ممکن است محتوای آزمون تمام مباحث کتاب را پوشش ندهد.

پاسخنامه تشریحی در پایان فایل آزمون قرار دارد.


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

سؤالات امتحان نهایی درس فیزیک (3) دوازدهم ریاضی | خرداد 1400
پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 6

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

نوع آزمون : آزمون نوبت دوم
بازدید : 4945
ثبت شده در 1400/03/1