{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!

پربازدیدها: #آزمون‌های_بهمن #کلاس‌های_آنلاین #آزمون‌ساز

1400/01/23

طرح درس روزانه مطالعات اجتماعی چهارم دبستان منطبق بر الگوی دیک و کاری | درس 6: جهت‌های جغرافیایی

مطالعات اجتماعی چهارم دبستان چهارمحال بختیاری گندمان مکتب الزینب آذر 1399

اهداف در حیطه شناختی
- تشخیص جهت اشیا
- آشنایی با کره جغرافیایی
- آشنایی با قطب شمال و جنوب و محل قرار گرفتن آن
- آشنایی با قطب نما و نحوه کار آن
اهداف در حیطه عاطفی
- ایجاد علاقه نسبت به یادگیری جهت مکان ها مانند خانه و فروشگاه
- توجه به بزرگی خدا
اهداف در حیطه روانی حرکتی
- با استفاده از قطب نما شمال را نشان دهد.
- قطب شمال و جنوب را با انگشت روی کره جغرافیایی مشخص کند.
- در حیاط مدرسه طوری بایستد که دست راست به سمت شرق و دست چپ سمت غرب باشد و بتواند دیگر جهت هارا با دست نشان دهد.

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 3

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

نوع آزمون : طرح درس
بازدید : 1211
ثبت شده در 1400/01/23
تعداد تست: 1071
سطح سختی: آسان، متوسط و دشوار
مخصوص معلمان