{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

جغرافیا (3) 1399/11/8

سؤالات امتحان نهایی درس جغرافیا (3) پایه دوازدهم انسانی | نوبت دی 99

دوره دوم متوسطه- نظری دوازدهم ادبیات و علوم انسانی جغرافیا (3) دی 1399

مناسب برای رشته های:
- ادبیات و علوم انسانی

تاریخ برگزاری: 99/11/6

** توجه: آزمون ویژه دانش آموزان مدارس روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد در نوبت دی سال 1399 توسط مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی وزارت آموزش و پرورش برگزار شده است.

پاسخنامه تشریحی در پایان فایل آزمون قرار دارد.


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

 سؤالات امتحان نهایی درس جغرافیا (3) پایه دوازدهم انسانی | نوبت دی 99
پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 5

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

نوع آزمون : آزمون نوبت دوم
بازدید : 5616
ثبت شده در 1399/11/8