{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

علوم تجربی 1399/10/4

آزمونک علوم تجربی سوم دبستان شهید باهنر | درس 7: نور و مشاهده‌ی اجسام

دبستان سوم علوم تجربی آذربایجان شرقی ورزقان شهید باهنر آذر 1399

هدف:
منبع نور و انواع آن را می شناسد.
می تواند بازتابش نور را در دو جسم مقایسه کند.
انواع آینه ها و کاربرد آن ها را می داند
ویژگی های تصویر در هر آینه را تشخیص می دهد.

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

آزمونک علوم تجربی سوم دبستان شهید باهنر | درس 7: نور و مشاهده‌ی اجسام
پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 2

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

نوع آزمون : آزمونک
بازدید : 4608
بروزرسانی شده در 1399/10/4