{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

عزیزه صمدی

ازش بی خبریم!

عزیزه صمدی

لیسانس علوم تربیتی (پیش دبستانی)

استان آذربایجان شرقی، شهر ورزقان

دبستان شهید باهنر ورزقان

این صفحه 779 بار بازدید شده

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دبستان

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی