{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

آزمون سراسری انسانی 1399/10/8

سؤالات آزمون سراسری ورودی دانشگاه‌های کشور (نظام آموزشی جدید) گروه آزمایشی علوم انسانی | کنکور 1399

دوره دوم متوسطه- نظری کنکور سراسری ادبیات و علوم انسانی آزمون سراسری انسانی مرداد 1399

شامل سوالات دفترچه‌های:
+ عمومی
+ اختصاصی
+ فرهنگ و معارف اقلیت های دینی و زبان های خارجی غیر انگلیسی
+ اختصاصی ویژه علوم و معارف اسلامی

# تحلیل سوالات ریاضی توسط استاد سید طاها علی اللهی: https://gama.ir/learnfiles/detail/19374
# تحلیل سوالات ریاضی توسط استاد عادل نوری: https://gama.ir/test/detail/67660
# تحلیل سوالات عروض توسط مهسا صدریان زاده: https://gama.ir/learnfiles/detail/19379
# تحلیل سوالات جامعه شناسی توسط صدیقه مهاجر: https://gama.ir/learnfiles/detail/21104
# تحلیل سوالات فرهنگ و معارف اسلامی توسط سید امیرحسین قپانی: https://gama.ir/learnfiles/detail/46996
# تحلیل سوالات زبان عربی توسط سید امیرحسین قپانی: https://gama.ir/learnfiles/detail/47163


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

سؤالات آزمون سراسری ورودی دانشگاه‌های کشور (نظام آموزشی جدید) گروه آزمایشی علوم انسانی | کنکور 1399
پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 94

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

نوع آزمون : آزمون کنکور سراسری
بازدید : 19084
بروزرسانی شده در 1399/10/8