{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

آزمون سراسری هنر 1399/06/4

سؤالات آزمون سراسری ورودی دانشگاه‌های کشور (نظام آموزشی جدید) گروه آزمایشی هنر | کنکور 1399

دوره دوم متوسطه- نظری کنکور سراسری علوم تجربی آزمون سراسری هنر مرداد 1399

شامل سوالات دفترچه‌های:
+ دفترچه عمومی
+ دفترچه فرهنگ و معارف اقلیت‌های دینی و زبان‌های خارجی غیر انگلیسی
+ دفترچه اختصاصی
# تحلیل سوالات فارسی توسط استاد یزدی زاده:
https://gama.ir/learnfiles/detail/19341
# تحلیل سوالات انگلیسی توسط استاد لقمان امین پور:
https://gama.ir/learnfiles/detail/19340
https://gama.ir/learnfiles/detail/19339
https://gama.ir/learnfiles/detail/19338


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

سؤالات آزمون سراسری ورودی دانشگاه‌های کشور (نظام آموزشی جدید) گروه آزمایشی هنر | کنکور 1399
پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 54

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

نوع آزمون : آزمون کنکور سراسری
بازدید : 6012
بروزرسانی شده در 1399/06/4