1399/2/3

آزمون عملی پودمان 3 حسابداری حقوق و دستمزد یازدهم | تهیه جداول بیمه و مالیات

حسابداری حقوق و دستمزد یازدهم دوره دوم متوسطه- فنی حسابداری (خدمات) بهمن 1398

مناسب برای رشته های:
- حسابداری (خدمات)

مباحث :
فصل 3: تهیه جداول بیمه و مالیات


لطفا از انتشار مجدد این فایل ها در فضای مجازی خودداری کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 1

لطفا از انتشار مجدد این فایل ها در فضای مجازی خودداری کنید.

نوع آزمون : آزمونک
بازدید : 719
ثبت شده در 1399/2/3