چند روزه که پیداش نیست!

محمد جهان بخش

لیسانس حسابداری

استان اصفهان، شهر اصفهان

هنرستان کاردانش کیخسروی ناحیه 2 اصفهان

این صفحه 289 بار بازدید شده

638

رتبه در کشور

82

رتبه در استان

10

رتبه در ناحیه
مدرس دروس حسابداری

  سوابق تدریس و تجربیات کاری

  • 28

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دوره دوم متوسطه- کاردانش

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی