{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

ریاضی 1399/01/31

کاربرگ ریاضی ششم آموزشگاه آیندگان بابلسر | خط و زاویه

دبستان ششم ریاضی اسفند 1398

مباحث :
فصل 5: اندازه گیری
کاربرگ و آزمون ریاضی ششم
مبحث خط و زاویه
با پاسخنامه تشریحی
مجموع زوایای چند ضلعی ها
تعداد پاره خط
زاویه خارجی
تعداد قطرها
متمم و مکمل
پیدا کردن زاویه شکل ها و سوالات فراتر از کتاب

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پاسخنامه تشریحی در پایان فایل آزمون قرار دارد.


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

کاربرگ ریاضی ششم آموزشگاه آیندگان بابلسر | خط و زاویه
پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 4

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

نوع آزمون : آزمونک
بازدید : 5496
ثبت شده در 1399/01/31
محمد حسین زاده