{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

ریاضی و آمار (1) 1398/12/26

سؤالات تشریحی و تستی ریاضی و آمار (1) دهم | فصل 3: داده‌های آماری

دوره دوم متوسطه- نظری دهم ادبیات و علوم انسانی ریاضی و آمار (1) اسفند 1398

مناسب برای رشته های:
- ادبیات و علوم انسانی

مباحث :
فصل 3: داده‌های آماری
درس 1: گردآوری داده‌ها
درس 2: معیارهای گرایش به مرکز
درس 3: معیارهای پراکندگی

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پاسخنامه کلیدی در پایان فایل آزمون قرار دارد.


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

سؤالات تشریحی و تستی ریاضی و آمار (1) دهم | فصل 3: داده‌های آماری
پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 3

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

نوع آزمون : آزمونک
بازدید : 7236
بروزرسانی شده در 1398/12/26