{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

شیمی (2) 1398/12/14

جزوه آموزشی شیمی (2) یازدهم | مفاهیم اولیه ترمودینامیک (ترموشیمی)

دوره دوم متوسطه- نظری یازدهم علوم تجربی شیمی (2) آذر 1397

ترموديناميک
دانش مطالعه تبديل شکل هاي مختلف انرژي و راه هاي انتقال انرژي را مي گويند به عبارت ديگر دانش مطالعه گرما و انتقال انرژي را مي گويند.
ترموشيمي (گرماشيمي):
شاخه اي از علم شيمي است که درباره موضوعات زير بحث مي کند.
1- مطالعه کمي و کيفي انرژي گرمايي مبادله شده طي واکنش هاي شيميايي .
2- تغيير انرژي گرمايي.
3- تاثيري که انرژي گرمايي بر حالت ماده دارد صحبت مي کند.
نکته 1: گرماشيمي بخشي از ترموديناميک است.
نکته 2: به مطالعه گرما و انتقال انرژي در واکنش هاي شيميايي گرماشيمي مي گويند.
نکته 3: گرماشيمي همان ترموديناميک واکنش هاي شيميايي است.

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

جزوه آموزشی شیمی (2) یازدهم | مفاهیم اولیه ترمودینامیک (ترموشیمی)
پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 13

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

نوع آزمون : جزوه و درسنامه
بازدید : 3981
ثبت شده در 1398/12/14