{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

فیزیک (2) 1398/12/1

امتحان مستمر فیزیک (2) یازدهم دبیرستان هدف دندی | مغناطیس و میدان مغناطیسی

دوره دوم متوسطه- نظری یازدهم علوم تجربی فیزیک (2) زنجان انگوران هدف دندی اسفند 1398

مناسب برای رشته های:
- علوم تجربی

مباحث :
3-1 مغناطیس و قطب های مغناطیسی
3-2 میدان مغناطیسی
3-3 نیروی مغناطیسی وارد بر ذرّۀ باردار متحرک در میدان مغناطیسی
3-4 نیروی مغناطیسی وارد بر سیم حامل جریان
3-5 میدان مغناطیسی ایجاد شده به وسیلهٔ جریان الکتریکی
3-6 ویژگی‌های مغناطیسی مواد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

امتحان مستمر فیزیک (2) یازدهم دبیرستان هدف دندی | مغناطیس و میدان مغناطیسی
پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 3

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

نوع آزمون : ارزشیابی مستمر
بازدید : 1701
ثبت شده در 1398/12/1