{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

ریاضی 1398/12/25

ارزشیابی مستمر ریاضی ششم دبستان | فصل 5: اندازه گیری طول و زاویه

دبستان ششم ریاضی اسفند

ارزشیابی مستمر ریاضی ششم دبستان | فصل 3: اندازه گیری طول و زاویه
درس های؛
- فاصله
- حل مسئله با الگوسازی
- مقایسه و اندازه گیری زاویه ها
- انواع زاویه ها (تند، راست، باز و زاویه های متمم و مکمل)

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

ارزشیابی مستمر ریاضی ششم دبستان | فصل 5: اندازه گیری طول و زاویه
پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 2

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

نوع آزمون : ارزشیابی مستمر
بازدید : 9251
بروزرسانی شده در 1398/12/25