1398/9/21

سوالات مهم جغرافیای استان شناسی فارس پایه دهم دبیرستان شهید اسکندری

جغرافیای ایران دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی فارس ارسنجان شهید اسکندری اردیبهشت 1397

سوالات مهم کتاب جغرافیای استان شناسی فارس پایه دهم با ذکر صفحه جواب در کتاب
دبیرانی که فرصت کافی جهت تدریس کامل این کتاب را نداشته اند
می توانند با کپی گرفتن از این سوال و تحویل آن به دانش آموز 5 نمره از آن را در امتحان نوبت دوم دهند
مناسب برای رشته های:
- علوم ریاضی
- مشترک شاخۀ فنی و حرفه‌ای
- مشترک شاخۀ کاردانش
- علوم تجربی


مباحث :
جغرافیای استان شناسی

لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 2
نوع آزمون : آزمونک
بازدید : 2415
ثبت شده در 1398/9/21