گاما رو نصب کن!

{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

المپیاد ریاضی 1398/07/15

سؤالات شصتمین دوره المپیاد جهانی ریاضی | سال 2019 (انگلستان)

دوره دوم متوسطه- نظری المپیاد علوم ریاضی المپیاد ریاضی تیر 1398

60th International Mathematical Olympiad
Bath, United Kingdom, 2019
توجه: سوالات به زبان فارسی است.


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

سؤالات شصتمین دوره المپیاد جهانی ریاضی | سال 2019 (انگلستان)
پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 2

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

نوع آزمون : مسابقات و المپیادها
بازدید : 24108
ثبت شده در 1398/07/15