{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

آزمون سراسری زبان 1399/10/8

سؤالات و کلید اولیه آزمون سراسری ورودی دانشگاه‌های کشور (نظام آموزشی جدید) گروه آزمایشی زبان‌های خارجه | کنکور 1398

دوره دوم متوسطه- نظری کنکور سراسری علوم ریاضی آزمون سراسری زبان تیر 1398

شامل:
+ دفترچه عمومی
+ دفترچه فرهنگ و معارف اقلیت‌های دینی و زبان‌های خارجی غیرانگلیسی
+ دفترچه اختصاصی زبان انگلیسی
+ دفترچه اختصاصی زبان آلمانی و فرانسه


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

سؤالات و کلید اولیه آزمون سراسری ورودی دانشگاه‌های کشور (نظام آموزشی جدید) گروه آزمایشی زبان‌های خارجه | کنکور 1398
پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 51

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

نوع آزمون : آزمون کنکور سراسری
بازدید : 5733
بروزرسانی شده در 1399/10/8