1398/3/4

امتحان میان ترم دوم زیست شناسی دهم دبیرستان شهدای پروین زاد | فصل 4 تا 7

زیست شناسی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی کرمانشاه ناحیه 2 کرمانشاه شهدای پروین زاد اردیبهشت 1398

مناسب برای رشته های:
- علوم تجربی

مباحث :
فصل چهارم- گردش مواد در بدن
گفتار 1: قلب
گفتار 2: رگ‌های خونی
گفتار 3: خون
گفتار 4: تنوع گردش مواد در جانداران
فصل پنجم- تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد
گفتار 1: هم ایستایی و کلیه‌ها
گفتار 2: فرایند تشکیل ادرار و تخلیۀ آن
گفتار 3: تنوع دفع و تنظیم اسمزی در جانداران
فصل ششم- از یاخته تا گیاه
گفتار 1: ویژگی‌های یاختۀ گیاهی
گفتار 2: سامانۀ بافتی
گفتار 3: ساختار گیاهان
فصل هفتم- جذب و انتقال مواد در گیاهان
گفتار 1: تغذیۀ گیاهی
گفتار 2: جانداران مؤثر در تغذیۀ گیاهی
گفتار 3: انتقال مواد در گیاهان

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 3
نوع آزمون : ارزشیابی مستمر
بازدید : 229
ثبت شده در 1398/3/4