1399/1/9

تمرین دوره ای کل کتاب ریاضی ششم دبستان امام سجاد رودان

ریاضی ششم دبستان هرمزگان رودان امام سجاد اردیبهشت 1398

انتظارات:
عدد نویسی تا میلیارد را آموخته است
واح های مختلف اندازه گیری را می شناسد
الگو و رابطه ی بین اعداد را پیدا می کند
می تواند اعداد را به شکل های مختلف مقایسه کند
عدد صحیح را می شناسد
جمع و تفریق اعشار را انجام میدهد
ضرب اعداد مخلوط را انجام می دهد
تفریق اعداد مخلوط را انجام می دهد
می تواند با راه حل اندازه ی زاویه ها را پیدا کند
تقریب را هم درگردکردن و هم قطع کردن انجام داد
می تواند تقسیم اعشاری را انجام دهد
درصد اعداد را حساب می کند
مساحت شکل های هندسی به دست می آورد
حل مسئله را به خوبی فرا گرفته است
می تواند با دستگاه مختصات کار کند

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 5
نوع آزمون : ارزشیابی مستمر
بازدید : 675
بروزرسانی شده در 1399/1/9
جمله n ام الگوی 1و 4و 8و 12...
توسط Matin Shirazi در 17 خرداد
تعداد یال های یک منشور ۷ پهلو چیست؟
توسط ابوبکر دامن زر در 17 خرداد
تولید مثل در گیاهان دانه دار چگونه است؟
توسط زَهـــــــرا مُخــــــتار در 17 خرداد