1398/2/2

سوالات تستی زیست شناسی یازدهم تجربی | فصل 8: تولید مثل نهان‌دانگان + کلید

زیست شناسی (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی فروردین 1398

مناسب برای رشته های:
- علوم تجربی

مباحث :
فصل هشتم- تولید مثل نهان‌دانگان
گفتار 1: تولید مثل غیر جنسی
گفتار 2: تولید مثل جنسی
گفتار 3: از یاخته تخم تا گیاه

لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 6
نوع آزمون : سوالات تستی
بازدید : 3719
بروزرسانی شده در 1398/2/2