{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

زیست شناسی (2) 1398/01/14

آزمون پایانی فصل 8 زیست شناسی (2) یازدهم دبیرستان پژوهندگان | تولید مثل نهان‌دانگان + پاسخ

دوره دوم متوسطه- نظری یازدهم علوم تجربی زیست شناسی (2) آذربایجان شرقی صوفیان پژوهندگان فروردین 1398

مناسب برای رشته های:
- علوم تجربی

مباحث :
فصل هشتم- تولید مثل نهان‌دانگان
گفتار 1: تولید مثل غیر جنسی
گفتار 2: تولید مثل جنسی
گفتار 3: از یاخته تخم تا گیاه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

آزمون پایانی فصل 8 زیست شناسی (2) یازدهم دبیرستان پژوهندگان | تولید مثل نهان‌دانگان + پاسخ
پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 2

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

نوع آزمون : آزمونک
بازدید : 2073
ثبت شده در 1398/01/14