{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

زیست شناسی (3) 1397/12/19

سوالات امتحانی گفتار 1 و 2 و 3 فصل هفتم زیست شناسی دوازدهم تجربی

دوره دوم متوسطه- نظری دوازدهم علوم تجربی زیست شناسی (3) فروردین 1398

مناسب برای رشته های:
- علوم تجربی

سوالات هر گفتار به طور جداگانه است.
مباحث :
فصل هفتم- فناوری‌های نوین زیستی
گفتار 1: زیست فناوری و مهندسی ژنتیک
گفتار 2: فناوری مهندسی پروتئین و بافت
گفتار 3: کاربردهای زیست فناوری


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

سوالات امتحانی گفتار 1 و 2 و 3 فصل هفتم زیست شناسی دوازدهم تجربی
پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 11

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

نوع آزمون : آزمونک
بازدید : 16459
ثبت شده در 1397/12/19