1397/12/6

آزمون تستی ریاضی پنجم دبستان شهید صدری | بهمن 1397

ریاضی پنجم دبستان مازندران گلوگاه شهید صدری بهمن 1397

آزمون تستی ریاضی پنجم دبستان شهید صدری | بهمن 1397

لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 2
نوع آزمون : سوالات تستی
بازدید : 610
ثبت شده در 1397/12/6
رابطه بین پاره خط های مختلف
توسط حسین ح در 17 خرداد
دو عدد گنگ که جمع آن ها گنگ نباشد
توسط Zahra Padash در 17 خرداد
تفسیر عقاید ایران باستان
توسط دانیال عبدالعلی زاده در 16 خرداد
گویا کردن کسر با مخرج رادیکالی
توسط bahar Khaksar در 16 خرداد