{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

زیست شناسی (2) 1397/11/12

آزمون فصل 6 زیست شناسی (2) یازدهم | تقسیم یاخته

دوره دوم متوسطه- نظری یازدهم علوم تجربی زیست شناسی (2) بهمن 1397

مناسب برای رشته های:
- علوم تجربی

مباحث :
فصل ششم- تقسیم یاخته
گفتار 1: کروموزوم
گفتار 2: میتوز
گفتار 3: میوز و تولید مثل جنسی


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

آزمون فصل 6 زیست شناسی (2) یازدهم | تقسیم یاخته
پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 2

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

نوع آزمون : آزمونک
بازدید : 13613
بروزرسانی شده در 1397/11/12