{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

زیست شناسی (2) 1397/11/4

سؤالات مفهومی درست و نادرست زیست شناسی (2) یازدهم | فصل 6: تقسیم یاخته + کلید

دوره دوم متوسطه- نظری یازدهم علوم تجربی زیست شناسی (2) بهمن 1397

مباحث :
فصل ششم- تقسیم یاخته
گفتار 1: کروموزوم
گفتار 2: میتوز
گفتار 3: میوز و تولید مثل جنسی

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

سؤالات مفهومی درست و نادرست زیست شناسی (2) یازدهم | فصل 6: تقسیم یاخته + کلید
پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 3

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

نوع آزمون : آزمونک
بازدید : 5660
بروزرسانی شده در 1397/11/4