{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

ریاضی 1397/10/29

کاربرگ تمرین ریاضی پنجم ابتدائی | مبحث زاویه و چندضلعی ها

دبستان پنجم ریاضی لرستان ازنا امین دی 1397

ریاضی پنجم
مبحث زاویه و چندضلعی ها

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

کاربرگ تمرین ریاضی پنجم ابتدائی | مبحث زاویه و چندضلعی ها
پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 2

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

نوع آزمون : آزمونک
بازدید : 4330
بروزرسانی شده در 1397/10/29