1397/10/25

آزمونک زیست شناسی (2) یازدهم تجربی | فصل سوم: دستگاه حرکتی

زیست شناسی (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی آذر 1397

مناسب برای رشته های:
- علوم تجربی

مباحث :
فصل سوم- دستگاه حرکتی
گفتار 1: استخوان‌ها و اسکلت
گفتار 2: ماهیچه و حرکت


لطفا از انتشار مجدد این فایل ها در فضای مجازی خودداری کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 2

لطفا از انتشار مجدد این فایل ها در فضای مجازی خودداری کنید.

نوع آزمون : آزمونک
بازدید : 750
ثبت شده در 1397/10/25