{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

زیست شناسی (3) 1397/10/2

امتحان فصل 4 زیست شناسی (3) دوازدهم تجربی

دوره دوم متوسطه- نظری دوازدهم علوم تجربی زیست شناسی (3) دی 1397

مناسب برای رشته های:
- علوم تجربی

مباحث :
فصل چهارم- تغییر در اطلاعات وراثتی
گفتار 1: تغییر در مادۀ وراثتی جانداران
گفتار 2: تغییر در جمعیت‌ها
گفتار 3: تغییر در گونه‌ها


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

امتحان فصل 4 زیست شناسی (3) دوازدهم تجربی
پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 1

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

نوع آزمون : آزمونک
بازدید : 12304
ثبت شده در 1397/10/2