1397/10/2

امتحان میانترم فیزیک دهم دبیرستان غیردولتی خوارزمی | فصل 1 و 3

فیزیک (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی مازندران محمود آباد خوارزمی آذر 1397

امتحان میانترم فیزیک دهم دبیرستان غیردولتی خوارزمی | فصل 1 و 3

لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 1
نوع آزمون : ارزشیابی مستمر
بازدید : 712
بروزرسانی شده در 1397/10/2