{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

زیست شناسی (2) 1397/09/29

آزمون تکوینی زیست شناسی (2) یازدهم دبیرستان شهدای فرهنگیان | فصل 6 و 7

دوره دوم متوسطه- نظری یازدهم علوم تجربی زیست شناسی (2) خوزستان کارون شهدای فرهنگیان بهمن 1396

مناسب برای رشته های:
- علوم تجربی

مباحث :
فصل ششم- تقسیم یاخته
گفتار 1: کروموزوم
گفتار 2: میتوز
گفتار 3: میوز و تولید مثل جنسی
فصل هفتم- تولید مثل
گفتار 1: دستگاه تولید مثل در مرد
گفتار 2: دستگاه تولید مثل در زن
گفتار 3: رشد و نمو جنین
گفتار 4: تولید مثل در جانوران

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

آزمون تکوینی زیست شناسی (2) یازدهم دبیرستان شهدای فرهنگیان | فصل 6 و 7
پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 2

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

نوع آزمون : ارزشیابی مستمر
بازدید : 1326
ثبت شده در 1397/09/29