1397/8/18

آزمون زیست شناسی (1) دهم تجربی | فصل دوم (گفتار 1 و 2)

زیست شناسی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی آبان 1397

مناسب برای رشته های:
- علوم تجربی

مباحث :
گفتار 1: یاخته و بافت جانوری
گفتار 2: ساختار و عملکرد لولۀ گوارش

لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 2
نوع آزمون : آزمونک
بازدید : 7539
بروزرسانی شده در 1397/8/18