{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

تولید محتوای الکترونیک و برنامه سازی 1397/03/23

امتحان تولید محتوای الکترونیک و برنامه سازی پایه دهم هنرستان حضرت مریم | پودمان 2- طراحی محتوای الکترونیک

دوره دوم متوسطه- فنی دهم شبکه و نرم افزار رایانه (صنعت) تولید محتوای الکترونیک و برنامه سازی اصفهان شاهین شهر حضرت مریم بهمن 1395

مناسب برای رشته های:
- شبکه و نرم افزار رایانه (صنعت) دهم

مباحث :
پودمان 2- طراحی محتوای الکترونیک


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

امتحان تولید محتوای الکترونیک و برنامه سازی پایه دهم هنرستان حضرت مریم | پودمان 2-  طراحی محتوای الکترونیک
پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 1

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

نوع آزمون : آزمون پودمانی
بازدید : 5441
ثبت شده در 1397/03/23