1393/12/10

نکات آموزشی و پرسش های چهارگزینه ای با پاسخ تشریحی فارسی هشتم | درس 1 و 2

فارسی و نگارش هشتم دوره اول متوسطه آبان

نکات آموزشی و پرسش های چهارگزینه ای با پاسخ تشریحی فارسی هشتم| درس 1و 2

پاسخنامه تشریحی در پایان فایل آزمون قرار دارد.

لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 14
نوع آزمون : کتاب، تحقیق، جزوه و درسنامه
بازدید : 1332
ثبت شده در 1393/12/10